Gönenç Emlak

Selimiye Gönenç Emlak Şirketi Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla Marmaris çevresinde kentsel Dönüşüm Hızlandı açıklamasında bulundu.

Kentsel Dönüşüm Hızlandı // Gönenç Emlak Marmaris

kentsel dönüşüm deprem tedbiridir

12 Adımda Kentsel Dönüşüm

Selimiye Gönenç Emlak Şirketi Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla Marmaris çevresinde kentsel Dönüşüm Hızlandı açıklamasında bulundu. Yaşanılan deprem felaketi insanları tekrar kentsel dönüşüm uygulamasını önemle düşünmeye yöneltti. Depreme dirençli yapıların yapılması ne denli hızlanırsa sorunun çözülme süreci o denli çabuk sonuçlanacaktır. Son yıllarda Marmaris Emlak piyasasında uygulamaların hız kazandığı izlenmektedir.

Genç nüfusa sahip olduğumuz için Türkiye sürekli büyümektedir. Ülkemizde hızlı nüfus artışı nedeniyle yeni yerleşim yerleri oluşmaktadır. Barınma ihtiyacı nedenle konut açığımız bulunmaktadır. Ancak eski yapılar kentlerin yapısının bozulmasına neden olmuştur. Depreme yeterince dayalı olmayan binaların yapı stok içinde varlık yüzde oranı yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu ciddi problem kaynaklı sorun vardır. Türkiye'de 20 yılda kentsel dönüşüm ile 6,5 milyon civarında konut için yıkılarak yeniden inşa edilmesi gereği üzerine karar verilmiştir. Yapılan hazırlıklar kapsamında Rislli Yapı Tespit Lisansı ve belgesi işlemi uygulamadadır.

Kentsel dönüşüm planı kapsamında öncelikle İstanbul’dan başlanarak ülke genelinde uygulanmasına karar verilmiştir. Kentsel dönüşüm kapsamında konutunu yıkarak yeniden inşa etmek isteyenler uygulamada bu sürecin nasıl işlediğini öğrenmeyi isterler. Doğal olarak atılacak adımlarının ne olduğunu merak etmektedir. Bu yönde sorular yapılması sonucunda 12 adımda kentsel dönüşümün nasıl gerçekleşebileceğinin yanıtını araştırdık.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşümü genel olarak tanımlamamız gerekirse; kentin kendisine özgü dokusunu bozan yapıların yıkılarak yenilenmesi ve uygun dokunun korunmasıdır. Bu uygulama yapılırken, doğal afetler karşısında dayanıksız ve yasa dışı yapılmış yapıların ve yerleşim alanlarının yeniden planlanarak inşa edilmesi ayni amaç içindedir. Yapıların kentin dokusuna uygun hale getirilmesidir. Planlanan uygulamayla ülkemizde olası doğal afetlere karşı sağlam, dirençli, güvenilir konutlar inşa etmek amaçlanmıştır. Bütün bu çalışmalar içinde her şeyin ekseni öncelikle insan sağlığının ve yaşam hakkının korunmasıdır. 6306 sayılı kanun kapsamı içinde kentsel dönüşüm projesi için öncelikle deprem kuşağında bulunan ve yoğun nüfuslu kentlerde uygulanmaya başlanmasına önem verilmiştir.. Bu kapsama ilk giren iller;

• İstanbul

• Kocaeli

• Sakarya

• Bursa

• İzmir

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kentsel dönüşüm projesi pek çok vatandaşı sevindiren bir proje olmuştur. Konutlarını güvenilir bir biçimde yeniden inşa ettirmek isteyen insanlar, müracaat yapmak için araştırmalara başlamıştır. Kentsel dönüşüm projesine şu biçimde başvuru yapabilirsiniz;

• Belediye İmar Müdürlüğüne ve Tapu Müdürlüğüne başvurduktan sonra üzerinize kayıtlı bina var ise statik proje temin edilmesi gerekir. Eğer yoksa bunu ispatlamak için resmi yazı alınır.

• Deprem Risk Raporu alınması gerekir. Bu amaçla binaya ait, daire tapusu veya hisseli arsa tapusu istenilir. Ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi, yapıya ait Bağımsız Bölüm Listesi de gerekmektedir. Belirtilen belgeleri içeren dosya kentsel dönüşüm projesinde görev alan şirkete başvuru yapılarak teslim edilir.

• Lisanslı şirket, binanızda yapmış olduğu inceleme neticesinde deprem risk raporunu hazırlar.

• Yetkili bakanlığa onay için deprem risk raporu sunulacaktır.

• Bakanlık risklidir kararını onayladığı takdirde binadaki bulunan tüm konutlardaki kat maliklerine bilgi iletilir. Bu durumda bireylerin 60 gün içinde itiraz hakkı mümkündür.

• Yapının dönüşümünün yapılabilmesi amacıyla yetkili belediye işleme başlar ve projeleri hazırlatılarak ruhsat alınması ile süreç devam eder.

• Bakanlık anlaşması sağlamakta olan bankalara “ Kentsel Dönüşüm Kredisi” için müracaat yapılır. Binanın dönüşümü için kat konutlarında yaşamakta olan kişilerin ortak kararı ile seçilen yetkili veya inşaat firması inşaata başlar.

Gündeme alınmasını istediğiniz konular hakkında isteklerinizi değerlendiren editörlerimiz ilgili makaleleri izleyicilerimizle paylaşıyor. Lütfen isteklerinizi iletişim sayfamızdan iletiniz.

SELİMİYE EMLAK