Gönenç Emlak

Gönenç Emlak Şirketi ev sahipleri için merak edilen tahliye taahhütnamesi nasıl yazılır konusunda açıklamalar yaparak gayrimenkul sektöründe paylaştı.

Kira Kontratı ve Tahhüt // Selimiye Emlak

konut kiralama ve taahhüt islemleri

Kira Sözleşmesi ve Taahhütname

Gönenç Emlak Şirketi ev sahipleri için merak edilen tahliye taahhütnamesi nasıl yazılır konusunda açıklamalar yaparak gayrimenkul sektöründe paylaştı. Marmaris ve Selimiye emlak piyasasında konu gündemden düşmüyor. Kira kontratı bir akittir. Kiraya veren ile kiracının karşılıklı anlaşması ile yapılan sözleşmedir. Yapılan sözleşmede yer alan hususların hukuka uygun olması gerekir. Kontrata söyle bir madde yer aldığını örnekleyelim. Kira bedellerinden bir tanesi gününde ödenmez ise sözleşme fesih olur. Bu cümle anlamsızdır. Hükmü yoktur. Çünkü hukuka aykırıdır. Ödeme yapılmadığı zaman nasıl yol izleneceği bellidir.

Hukuka aykırılığı tam anlamak için daha çarpıcı örnek verelim. İki şahit huzurunda sözleşme hazırlanarak taraflar imzalasın. Ahmet; Mehmet’in köleliğini kabul etsin. Bu sözleşme geçersizdir. Çünkü; kanunen kölelik kaldırılmıştır.

Kira sözleşmesinde anlaşma koşulları anlaşılır, net ve hukuka uygun olmalıdır. Kiracı ile kiraya veren arasında yaşanılan sorunlardan birisi kontrat süresi sona erdiğinde evin tahliye edilmesidir. Muhtelif nedenlerle kiracı evi boşaltmayı istemeyebilir. Usulüne uygun alınmış tahliye taahhütnamesi mülk sahibine yasal girişim hakkı verir. Eğer taahhütname yoksa, problem olur. Hatta noterden alınmış, usulüne uygun taahhütname, kira kontratı süresi bitiminden bir ay geçtikten sonra işleme konulmak istenirse geçersiz duruma düşer. Taahhütname hiçbir işe yaramaz. Yasal süre içinde işlem yapmak gerekir. Özellikle bo yönde sorunlar için Marmaris Blog sitemizde açıklamalar yapılmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yazılır? 

Ev sahibinin kiracısı ile sorun yaşaması durumunda geçerli nedenlerle birlikte kiracıyı tahliye etme imkânı ev sahibine sunulmaktadır. Tahliye işleminin gerçekleşebilmesi için Tahliye Taahhütnamesi hazırlaması gerekmektedir. Hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde tahliye işleminin gerçekleşmesini sağlar. Bu taahhütname hakkında şunların bilinmesi gerekir;

• Yazılı almanız gereken bu belge sözlü aldığınız takdirde geçersiz sayılmaktadır.

• Tahliye Taahhütnamesi, kira sözleşmesindeki kira başlangıç tarihi ile aynı tarihi taşımamalıdır.

• Taahhüttün geçerli olabilmesi için kiracının kendi hür iradesi ile imzalaması gerekmektedir.

• Taahhüt eksiksiz olmalıdır. • Taahhütnamede tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi gerekir. Ayrıca tahliye tarihinin tanzim tarihinden sonraki yıl olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Sonuç

Sorunların varlığı hayatın içindedir. Önemli olan çözümler ile sorunların aşılmasıdır. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar içinde hukuk anahtardır. Hukuk adaleti sağlar. Bu nedenle anlaşmazlıklarda hukuk yolu aklın yoludur. Evinizi kiraya verirken veya ev kiralarken sözleşmenin eksiksiz ve doğru yapılması her iki taraf için gereklidir. Profesyonel destek almak sizi ileride olması muhtemel sıkıntılardan koruyacaktır. Sorun çıkınca avukat bürosuna gideriz. Biz de diyoruz ki, sorn çıkmadan anlaşma yapılırken avukat yanınızda olsun. Karşı tarafa kötülük yapmak niyetiile değil, adıl, yaptırımları olan anlaşma tesis etmek için.