Gönenç Emlak

Muğla gayrimenkul sektörü ve Marmaris Emlak piyasası özelinde1994 yılından beri hizmet veren şirketi mimari proje hakkında sorular için açıklama yaptı.

Mimari Projeler // Selimiye Gönenç Emlak

mimari projeler

Tasarıma Öncelik

Muğla gayrimenkul sektörü ve Marmaris Emlak piyasası özelinde1994 yılından beri hizmet veren şirketi mimari proje hakkında sorular için açıklama yaptı. Bilindiği gibi binalarda enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Örneğin ikinci el konutunuz için yıllar sonra bu durumla karşılaşınca gerekli evraklar, yapı kullanım izin belgesi, tapu sureti ve mimari projedir. Marmaris satılık daire aldınız yıllar geçti. Bu belgeyi nereden alacağım? Bu belge nedir soruları sık gelince konuyu gündeme alan firma en basit anlatımıyla konuya açıklık getirmek amacıyla makaleyi hazırladı. Umarız yararlı olur.

Hazırlık Süreci

Satın aldığınız arsaya bir konut yapmadan önce binanın durumunu yapacağınız tasarım belirtir. Arsa sahibi istediği konutu planlama kapsamında geliştirir ve arsayı tasarıma uygun donatır. Konuyu açacak olursak en önemli detay yapının yeniden yapılması amacıyla izin alınması gerektiğidir. Verilen izin için yetki belediyeye aittir. İzin alındıktan sonra  diğer aşamaya geçilir. Yapılanma aşamasında belirlenen detaylar ise doğrudan mimari projeyi kapsar. Müteahhit projeyi hazırlar ve sonrasında gerçekleştirme sürci başlar. Nitekim mimari projenin yapılanmasında arsa sahibinin de görüşleri dikkate alınır. Selimiye imar durumu kriterlerine uyarak ona göre hazırlanır.

Neleri Kapsıyor?

• Vaziyet planını ve toprak kazı hesabı
• Kat mülkiyetine ait paylaşım raporu
• Metrekare cetveli
• Kat planları ve çatı planı

Bu ayrıntıların tümünü tasatım kapsar. Hayata geçirilmesinde her birisi ayrıca belirlenir. Ardından nasıl yapılandırılması çalışmasına başlanır. Bu kapsamda yapıtların diğer uygulamaları da belirlenir. Bu faaliyetler toprak kazı hesabı, konutun elektrik ve enerji sistemlerinin nasıl olacağı proje sırasında ayrıntılı değerlendirilir. Müteahhit arsaya uygunluğu dikkate alır. Çünkü projenin arsaya uygun yapıda olması gereklidir. Çalışmalarda Selimiye imar durumu koşullarını dikkate almak esastır.

İzinlerin Alınması

Konut için boş parselde çalışma başlatılmasıyla konut projesi başlatılır. Müteahhit detayları yapıyla bir araya getirir. Binanın ısı enerjisi uygunluğu önemlidir. Elektrik sistemleri yapılandırılması ve toprak ne seviyede kazılacak, yapıtların nasıl inşa edilmesi faaliyeti bir bütündür. Bu çerçevede tespit edilen işlemler proje tamamlandıktan sonra inşaata geçirilir. İnşaat sürecinde bu uygulama üstünde dikkatle çalışılır. Çünkü projenin bitince sonrasında yasal olarak konutun kullanımı için izin alınmaktadır. Mimari projenin hazırlığı sürecinde işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda doğru kararlar verilmesi gereksinir.

Selimiye Konut İnşaatı

1990 yıllarında Selimiye Köy idare sistemindeydi. Konut inşaatı yapmak için, Muğla Bayındırlık İl İmar Müdürlüğü'ne müracaat ederek izin  iztenirdi. Elektrik ve inşaat projeleri onaylandıktan sonra inşaata başlanırdı. 2008 yılına geldiğimizde ise Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü'nden benzer uygulama yapılırdı. Muğla Büyük Şehir Belediyesi sistemine geçince Selimiye Mahalle statüsüne kavuştu. Bu kez ayni süreç Marmaris Belediyesi'nce sağlanır. İnşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi bu belediyeden alınmaktadır. Ancak hangi şartlarda izin verileceğinin koşulları vardır. Sitemiz üst kısmında yer alan Selimiye İmar Durumu  bölünü sanırım yayarlı olacaktır. Gündeme alınan konularda şirket editör ekibi yazmaya devam edecektir. Gösterdiğiniz alaka için teşekkür ederiz.