Gönenç Emlak

Gönenç Emlak Şirketi yatırım için gayrimenkul konusu hakkında gündeme alınan yazıyı sektör kapsamında paylaşıyor.

Yatırım İçin Gayrimenkul // Gönenç Emlak Marmaris

gayrimenkul yatırımı

Yatırım İçin Gayrimenkul

Gönenç Emlak Şirketi yatırım için gayrimenkul pazarı hakkında gündeme alınan yazıyı sektör kapsamında paylaşıyor. Türk toplumu birikim yapmayı seven, yapılan birikimlerinin değerlendiğini görmekten mutlu olan bir toplumdur. Yaşanacak, ikamet edilecek alan için tercih edilse de gayrimenkuller, yatırım amacı ile yapılmaktadır da. Yatırımımızın çoğalması amacıyla tercih edilen evler, gelişen büyüyen firmalar nedeniyle maket üzerinden bakılarak alınacak taşınmazlara dönüşmüştür. Siz elinizdeki küçük yatırımı büyütmek isterken, firmalar da en iyisini sunmaya hazırlanmaktadırlar.

Ticaret Hukuku

Maketten ev satın alınabilinir. Fakat kötü niyetli uygulamalar ancak hukuk yolu ile güvence altına alınabilir. Nitekin bu konuda kanun koyucu tedbirler almıştır. Değerleri her an yükselen gayrimenkullere başlamak karlı yatırımdır. Önemli olan bunu size sağlayacak firmaya bakılmalıdır. Sağlayacak şirketin öz geçmişi iyi kontrol edilmelidir. Sağlanacak gayrimenkul alanında daha önce yaptığı işlerin kontrolünü sağlanabilir. Ticaret sicil kaydı kontrolü yapılarak firmanın gerçek ticari yılı hakkında net bilgiye sahip olunabilir. Firmanın finansal anlamda nasıl devam edeceği, yapılacak işlerin karşılanması, yeterli bütçe imkanlarının bulunmasının kontrolü yapılabilir. Bu şeklide yapılacak tedbirler sonunda eser sözleşmesiyle gayrimenkul satışı alabilir, yatırımınızı çoğalta bilirsiniz.

Eser Sözleşmesi

Firmadan gayrimenkul satışı, alımı veya sahip olduğunuz gayrimenkulün kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılması kapsamında yapılacak olan sözleşmeye eser sözleşmesi denir. Eser yapabilmek adına gelse de; yapım, bakım, onarım, yükümlenin sözleşmesidir. Bu tür sözleşmeler, her iki tarafa borç yükleyen sözleşme türüdür.

3 Faktör Kuralı

Alıcı taraf, taahhüt edilen bedeli vermeyi, diğer taraf ise konu edilen eseri meydana getirip alıcıya teslim etmekle sorumludur. Eser sözleşmesinin oluşabilmesi için 3 unsurun olması gerekir. Meydana getirme, bedel ve anlaşmadır. Tarafların rızasıyla birbirlerini borçlu hale getirecek sözleşmedir. Yasal olarak 6098 sayılı borçlar kanununda yer almaktadır.

Sözleşme Esastır

Eser sözleşmesi ile yüklenici firmanın, haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve itina ile borcunu, yapacağı işi ifa etmek zorunda. Verilen sözlerin olabilecek en iyi şekilde yapması ve söz verilen gibi teslim edilmesi mecburidir. Yüklenici firma, borcunu ayıpsız olarak sağlamak yükümlülüğü vardır. Ayıplı olandan; sözleşmede taahhüt edilen kurallara uyulmaması, istenilen niteliği taşımayan maldan sorumlu tutulmuştur. Başka bir şey teslimi olarak bilinen aliud ise, borçlunun başka içeriğe sahip başka bir şey teslim etmesidir.